อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค"

กองทัพเรือ จัดฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 1 ขบวนเรือพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ใหญ่) เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 15.38 น.


เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 17 ต.ค. 62 กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ใหญ่) เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (เบื้องปลาย) โดยเป็นการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 1 จัดรูปแบบกระบวนเรือ 5 ริ้ว 3 สาย ใช้เรือพระราชพิธีในขบวนเรือ จำนวนทั้งสิ้น 52 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ, เรือรูปสัตว์ 10 ลำ และเรืออื่นๆ ประเภท เรือดั้ง เรือแซง เรือตำรวจ จำนวน 38 ลำ ขบวนเรือมีความยาวจากหัวขบวนถึงท้ายขบวน ประมาณ 1,200 เมตร กว้าง 90 เมตร เส้นทางเสด็จฯ จากท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิฐ ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที ขณะที่กำลังฝีพายประจำเรือ 2,200 นาย แต่งกายชุดพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีเป็นครั้งแรก พร้อมกับประกับประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เข็มที่ระลึกในโอกาสต่างๆ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง และป้ายชื่อ เหมือนวันจริงเป็นครั้งแรก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เป็นจุดรวมพลเจ้าหน้าที่ประจำเรือพระราชพิธี, เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมฝึกซ้อมด้วย อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้กระจายกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมตั้งจุดคัดกรองประชาชนเพื่อเข้าพื้นที่, กรุงเทพมหานคร ที่ส่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดมาดูแล,การประปานครหลวง จัดบริการน้ำดื่มฟรี รวมถึงกรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลต่างๆ ที่ส่ง แพทย์และพยาพยาบาลมาประจำจุด ขณะเดียวกันพบว่าหน่วยงานและบ้านเรือนริม 2 ฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยาได้ประดับธงชาติและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ร่วมแสดงจงรักภักดี และมีประชาชนบางส่วนสวมเสื้อเหลืองมารับชมการซักซ้อมครั้งนี้ด้วย

โดยช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังติดตั้งเครื่องสูง ประกอบเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ เป็นการถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณี ประกอบด้วยฉัตร และธงสามชาย เพื่อเตรียมการฝึกซ้อมเสมือนจริง สำหรับการประดับตกแต่งเรือพระราชพิธีทั้ง 52 ลำ โดยเฉพาะเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ เจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้เข้ามาดำเนินการจนแล้วเสร็จเมื่อวานที่ผ่านมา ประกอบด้วยการติดตั้งอุบะ และพวงมาลัยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์  คล้องลำคอ พู่ห้อยที่หัวที่ทำจากขนจามรีสีขาว ปลายพู่เป็นแก้วผลึก กลางลำติดตั้งบุษบกเช่นเดียวกับการเสด็จพระราชดำเนินทางสถลมารค, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชติดตั้งบุษบกสำหรับอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ และอาภรณ์ภัณฑ์ ส่วนเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ติดตั้งบัลลังก์กัญญาและอาภรณ์ภัณฑ์อย่างสง่างามสมพระเกียรติ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งคฤห์ และอาวุธประจำเรือรูปสัตว์ และอาภรณ์ภัณฑ์ของเรือพระราชพิธีทั้งหมดตามแบบโบราณราชประเพณี 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การซ้อมใหญ่ครั้งนี้ได้นำผลจากการฝึกซ้อมย่อยทั้ง 10 ครั้งมาประกอบ เมื่อกองทัพเรือเช็คสภาพน้ำพบว่าวันนี้กระแสน้ำลง จึงใช้กำหนดความเร็วสัมพัทธ์ 60 เมตรต่อนาที คาดว่าใช้เวลา 54 นาที นับจากเสด็จประทับลงเรือ ข้อบกพร่องจากการซ้อมใหญ่ครั้งที่ 1 กองทัพเรือจะนำมาประชุมวันที่ 18 ต.ค.นี้ ผลสรุปจะนำมาเป็นข้อกำหนดในวันซ้อมใหญ่ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ต.ค.นี้ เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในวันจริงให้มีความพร้อมเพรียงมากที่สุด และเพื่อถวายงานให้สำเร็จลุล่วงและสมพระเกียรติ.

ขอบคุณ แคนนอนไทยแลนด์


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 131