อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

''การแพทย์เชิงป้องกัน''เทรนด์ดูแลสุขภาพแนวใหม่

''W9 Wellness Center'' ศูนย์ดูแลสุขภาพแนวใหม่ ที่เริ่มจากการมีทัศนคติด้านสุขภาพที่ดีและการแพทย์เชิงป้องกัน เทรนด์ที่กำลังมาแรง พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.


ล่าสุดทางโรงพยาบาลพระรามเก้าร่วมมือกับสุพร วัธนเวคินและขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ เปิด W9 Wellness Center (ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์) ศูนย์บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดโรค โดยนพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและผอ.ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า เทรนด์การดูแลสุขภาพกำลังมาแรงในขณะนี้ เนื่องจากปัจจุบันคนยุคใหม่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นแต่หลายครั้งยังไม่สามารถนำความรู้หรือข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการดูแลรักษาสุขภาพไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่ละบุคคลต้องการดูแลที่แตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคนดังนั้นแพทย์ควรให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแบบรายบุคคล เพื่อให้การดูแลครบทุกมิติ และเป็นไปอย่างตรงจุด โดยร่างกายของคนเราจะเริ่มเสื่อมถอยตั้งแต่อายุ 30 - 35 ปี และจะถดถอยอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่ช่วง 55 - 65 ปี เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพ คือ ป้องกันไว้ก่อน อย่ารอให้ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณแห่งวัยแล้วค่อยกลับมาดูแล ทั้งนี้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเป็นสิ่งที่เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย ยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดี แต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นเช่นกันขณะที่ สุพร วัธนเวคิน ผู้ร่วมก่อตั้ง ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์ เผยถึงที่มาของการก้าวสู่มิติใหม่ว่า เทรนด์การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นเมกะเทรนด์ คนส่วนใหญ่หันมาสนใจการดูแลเชิงสุขภาพแนวป้องกันโรค (Preventive) มากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษาซึ่งสอดคล้องกับ พันธกิจของโรงพยาบาลพระรามเก้าที่มุ่งนำเสนอทางเลือกและให้บริการ การป้องกัน การรักษา และดูแลสุขภาพด้าน ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหาร ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์ กล่าวเสริมว่า การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อป้องกันก่อนเกิดโรค ต้องมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายใต้มาตรฐาน ตรวจลงลึกถึงระดับเซลล์ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน นำมาวิเคราะห์หาต้นตอที่แท้จริงของปัญหา และออกแบบการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล โดยใช้ข้อมูลสุขภาพเชิงลึก ประกอบกับการให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ที่เน้นการมีส่วนร่วม ระหว่างกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาว เพื่อประสิทธิผลสูงสุดนอกจากนี้ยังมีบริการ Weight Management โปรแกรมสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก หรือ ปรับสัดส่วนร่างกายให้กลับมาอยู่ในภาวะสมดุลอย่างปลอดภัย การตรวจวิเคราะห์ระดับสารอาหาร ที่จำเป็นกับร่างกาย (Nutrition) บริการขับสารพิษ (Detoxification) บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การปรับสมดุลในร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสในการมีบุตร, บริการให้วิตามินและเกลือแร่ผ่านทางหลอดเลือดดำ, การให้คีเลชั่น (Chelation) บำบัดเพื่อกำจัดสารพิษโลหะหนัก เพื่อให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย กลับมาทำงานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น