อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

ศิริราชชวนคนไทย 'ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปี 2'

สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการ 5 ธ.ค.62 พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ห้องเจ้าพระยา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และ น.ส.พจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวโครงการ
"ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2" สร้างวินัยการออมให้เกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ตามรอยพระราชจริยวัตร กษัตริย์นักออม และศาสตร์พระราชา ในการดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมของในหลวงรัชกาลที่ 9 สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พระราชปณิธานสุดท้ายของพระองค์เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรว่า การก่อสร้างขณะนี้รุดหน้าไปมากแล้ว โครงสร้างอาคารทั้ง 25 ชั้นแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน ชั้นที่ 1 -2 และ ชั้นใต้ดิน และการติดตั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์บางส่วน ทั้งนี้การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 1,800-2,000 ล้านบาท ขณะประชาชนได้บริจาคมาแล้ว 1,000 ล้านบาท ซึ่งประชาชนยังสามารถบริจาคเพื่อสมทบทุนได้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าใน มีนาคม 2562 จะเปิดให้บริการบางส่วน เพื่อลดความแออัดของคนไข้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลศิริราช และเป็นการทดสอบระบบก่อนเปิดอาคารนวมินทรบพิตรฯ อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

“ภายในอาคารทั้ง 25 ชั้น แต่ละชั้นจะมีการบันทึกพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวัฒนธรรม เนื่องจากอีก 40 ปีข้างหน้า คนรุ่นหลังจะได้ระลึกถึงพระองค์ และซึมซาบสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน พร้อมกันนี้ยังมีประติมากรรมของเหล่าศิลปินแห่งชาติ พร้อมแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่จะนำมาติดตั้งที่อาคาร เพื่อให้ประชาชนได้ชม สำหรับอาคารใหม่นี้ จะมีครุภัณฑ์แพทย์ใหม่ เช่น เครื่องฉายแสงสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง จากเดิมมี 3 เครื่องและไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยบางรายต้องรอถึง 6 เดือน และบางคนต้องเดินทางไปรักษาที่จ.ราชบุรี จะจัดซื้อเพิ่มอีก 5 เครื่อง เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้ประชาชนได้มาก“ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์กล่าวสำหรับโครงการ ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า หลังจากที่จัดทำโครงการ "ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ" ในปีแรกนั้น ได้รับเสียงตอบรับดีจากประชาชนกว่า 139,000 คน เป็นเงินบริจาค 113 ล้านบาท ด้วยอยากสานต่อพระราชปณิธานด้านการออม จึงได้ขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำกิจกรรม "ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ในปีที่ 2" เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา โดยจะจัดทำกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป พระราชพาหนะทรงงาน แบบละ 1 แสนชิ้น รวมทั้งหมด 3 แสนชั้น ซึ่งผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมด

ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กล่าวว่า กิจกรรม "ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ" ในปีนี้ ต่างจากปีที่ผ่านมา คือเปิดโอกาสให้คนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ได้เข้าร่วมกับโครงการมากขึ้น โดยมีธนาคารกรุงเทพ เข้ามาช่วยเหลือในด้านการจัดการ ตลอดจนกระบวนการเพื่ออำนวยความสะดวก รูปแบบการออมในปีนี้ เน้นให้ประชาชนได้ฝึกฝนการออมทุกวัน ขั้นที่ 1 เริ่มจาก การลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา ในวันที่ 16-25 พ.ย. 61 หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.savingforgiving.com ในวันที่ 23-25 พ.ย. 61 เงื่อนไขการสมัครคือ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์ เพื่อแลกรับกระปุกได้ไม่เกิน 3 กระปุก ขั้นที่ 2 ออมเงินทุกวัน โดยสร้างวินัยการออมที่บ้าน โดยมีระยะเวลาในการออม นับตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ม.ค.62 กำหนดเป้าหมายเงินออม 450 บาทต่อกระปุก ขั้นที่ 3 โอนเงินออมพร้อมรับกระปุกที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาที่เลือกไว้ 16-22 ม.ค.62 หรือช่องทางไปรษณีย์เริ่มจัดส่งตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55