อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

''คลองเตยดีจัง''พื้นที่สร้างสรรค์สังคม

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.


''เดลินิวส์ออนไลน์''พาไปรู้จักโครงการ''คลองเตยดีจัง'' พื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้มีพื้นที่เล่น เรียนรู้ และสนุกกับการค้นหาตัวเองผ่านเสียงดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อการเรียนรู้มากมาย ทำให้พวกเขาเรียนรู้และเติบโตเพื่อก้าวที่เติบใหญ่และเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น

ภาพ-ข่าว / ชรินทรา คงเอียด

56,064 views

ความคิดเห็น