อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

สานต่อ "โขน" มรดกของชาติไทย

อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 14.15 น.

“โขน” นาฏศิลป์ชั้นสูง มรดกของชาติไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านนาฏลีลาที่สง่างาม อ่อนช้อย ผสานเครื่องแต่งกายและฉากที่ยิ่งใหญ่ งดงาม

ภาพ-ข่าว / สุธิเกียรติ ศรีเจริญ, เฉลิมสิริ หนูดี

130,832 views

ความคิดเห็น