อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

จดหมายลาครู

เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.


ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยส่งผลให้เด็กไทยประมาณ 2 ล้านคนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องออกจากระบบการศึกษา ล่าสุดหน่วยงานต่างๆและภาคประชาชนต่างร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาและทำให้เด็กเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง

ภาพ-ข่าว / ชรินทรา คงเอียด, สุธิเกียรติ ศรีเจริญ

3,849 views

ความคิดเห็น