อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯจัดงานประชุมวิชาการ

พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น.

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการพัฒนาเทศบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายนนี้ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี พร้อมลงมติเลือกนายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเดื่อ เป็นประธานสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยคนใหม่

ภาพ-ข่าว / เดลินิวส์ออนไลน์

35,601 views

ความคิดเห็น