อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 เมษายน 2562
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม
จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น.

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม

กรมกิจการเด็กและเยาวชนนำเด็ก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะชีวิตต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ดย.จัดงานเข้าค่ายหนูน้อยมุสลิมะห์ 360 องศา
อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 10.44 น.

ดย.จัดงานเข้าค่ายหนูน้อยมุสลิมะห์ 360 องศา

อธิบดีกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ให้โอวาทเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายหนูน้อยมุสลิ มะห์ 360 องศา ฝากให้ตระหนักถึงการทำหน้าที่ของตนเองโดยการเป็นผู้ให้ต่อสังคม

'ดย.'อบรมจนท.โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รุ่น 3
พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น.

'ดย.'อบรมจนท.โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รุ่น 3

อธิบดี ดย.พม. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการในระดับพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้ในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ที่อุบลราชธานี
พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.

มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ที่อุบลราชธานี

เครือข่ายเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงาน ตุ้มโฮม แต้มฮัก มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ณ จ.อุบลราชธานี