อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

แฟนกีฬาไม่ชัวร์เข้าเชียร์กีฬาในสนามจะปลอดภัยจากโควิด

"โพลกีฬา" ระบุ แฟนๆ กีฬา ยังไม่แน่ใจกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในสนามการแข่งขัน หลังรัฐบาลไฟเขียวให้ 14 ชนิดกีฬา กลับมาจัดแข่งขันได้แบบนิวนอร์มัล ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.27 น.


จากการที่สถานการณ์การการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการลงนามประกาศให้ 14 ชนิดกีฬา กลับมาจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนามตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 เป็นต้นไปนั้น เพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองของประชาชนหรือแฟนกีฬาในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการชมและเชียร์ในสนามซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "แฟนกีฬากับพฤติกรรมการชมและเชียร์ กรณีถ้าวันนี้มีการเปิดโอกาสให้เข้าชมและเชียร์ในสนามได้" ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค.63 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวม 1,203 คน (ชาย 624 คน/หญิง 579 คน) ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ โดยภาพรวมพบว่า ชนิดกีฬาที่สนใจจะไปชมและเชียร์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.11 ฟุตบอล รองลงมาร้อยละ 24.07 วอลเลย์บอล ร้อยละ18.37 มวยไทย ร้อยละ 15.48 แบดมินตัน ร้อยละ 9.97 จักรยานยนต์

ความเชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในสนามการแข่งขัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.55 ไม่แน่ใจ รองลงมาร้อยละ 34.61 เชื่อมั่น และร้อยละ 23.84 ไม่เชื่อมั่น, การมีส่วนร่วมของผู้ชมในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.09 สวมหน้ากากอนามัย รองลงมาร้อยละ 25.17 ล้างมือบ่อยๆ ร้อยละ 21.94 ออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ ร้อยละ 16.51 เว้นระยะห่างทางสังคม ร้อยละ 8.79 ไปชมและเชียร์ในสนามที่ไม่มีผู้คนแออัด

ฝ่ายจัดการแข่งขันควรมีมาตรการอย่างไ รจึงจะทำให้ผู้ชมปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ่ร้อยละ 23.55 มีการคัดกรองและตรวจอุณหภูมิของผู้ชม รองลงมาร้อยละ 21.01 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสนามต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 19.61 ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 17.27 กำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้าชมและเชียร์ ร้อยละ 15.51 ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ความคาดหวังของระยะเวลาที่วงการกีฬาไทย จะกลับมาคึกคักดังเดิม ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.09 ไม่แน่ใจ รองลงมาร้อยละ 24.92 6 เดือนจากนี้ไปร้อยละ 21.63  9เดือนจากนี้ไปร้อยละ15.59  3 เดือนจากนี้ไป ร้อยละ 9.77 12 เดือนจากนี้ไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 7