อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

ในหลวงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย เสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 20.01 น.

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย  ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย  ซึ่งตรงกับวันที่ 17 เมษายน 2565 ดังข้อความพระราชสาส์นที่ส่งมาพร้อมนี้ฯพณฯ นายบะชาร อัลอะสัด
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย กรุงดามัสกัส

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและ ความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซีเรีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับซีเรียจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว