อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 เมษายน 2564

'พระราชินี-พระองค์ภา-เจ้าฟ้าทีปังกร'ทรงสืบสานงานศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

การนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี ทรงเพนท์จานที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผา พร้อมลงพระนามาภิไธย “สุทิดา” และทรงระบายสีลงบนตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผารูปกระต่าย เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกให้แก่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 11.04 น.


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร​ ไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พันตรี นภดล ใจคง หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี​ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปยังอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธชินราช (จำลอง) แล้วเสด็จฯไปยังศาลาทรงงาน ทรงรับฟังการกราบบังคมทูลถวายรายงานการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

จากนั้นทอดพระเนตรผลงานเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นศิลปาชีพประเภทแรกที่ได้ดำเนินการโดยน้อมนำพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงรำลึกถึงเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียงซึ่งเป็นหมู่บ้านในภูมิภาคเดียวกันได้แสดงถึงอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ของดินแดนแถบนี้ จึงถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่นอีสานลงบนเครื่องปั้นดินเผา เช่น พิธีแห่บั้งไฟ การแสดงดนตรีโปงลาง ลำภูไทเรณูนคร การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทำแพรวา และดอกไม้ป่าในท้องถิ่น เป็นต้น ระหว่างทอดพระเนตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี ทรงเพนท์จานที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผา พร้อมลงพระนามาภิไธย “สุทิดา” และทรงเพนท์ตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผารูปกระต่าย เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกให้แก่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามพร้อมกับทอดพระเนตรการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งเกิดพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทอดพระเนตรเห็นว่ามีโรงเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้วจึงให้สมาชิกร่วมกันทำดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น โดยได้นำเศษผ้าต่วน และเศษผ้าไหม มาทำดอกไม้ประดิษฐ์ต่างๆ​ อาทิ ดอกสัตตบงกชบัวงาม ดอกกล้วยไม้ควีนสิริกิติ์ ดอกไม้ประจำพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดอกอินทนิล ดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร ดอกรวงผึ้ง ดอกไม้ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 8 คนสำหรับการทอผ้าไหมจากกลุ่มศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช 2535 ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่ว่างเว้นจากการทำเกษตรให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้น โดยเริ่มจากสมาชิกเพียง 10 คน จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด400 คน สมาชิกจะได้รับเส้นไหมพระราชทานเพื่อนำมาทอผ้าเป็นลวดลายต่างๆ อาทิ ผ้าไหมลายมัดหมี่ ผ้าไหมลายดาวล้อมเดือน ลายลูกแก้ว และทุกสามเดือนจะนำผ้าไหมที่ทอเสร็จแล้วไปจำหน่ายยังกองศิลปาชีพ รวมถึงจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมภายในศูนย์ สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ถึงเดือนละ 10,000-20,000 บาทต่อครัวเรือน

ต่อมา ทอดพระเนตรการปักชุดโขนพระราชทาน จากกลุ่มงานปักผ้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2549 ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชประสงค์อยากให้ร่วมกันสืบสานงานปักชุดโขน ซึ่งได้แบ่งงานปักเป็น 2 แบบด้วยกัน คือการปักผ้าเป็นภาพวรรณคดีไทย ภาพนก ภาพวิวทิวทัศน์ และแบบที่2 คือปักผ้าโขนพระราชทาน ขณะนี้สมาชิกทุกคนกำลังปักผ้าโขนพระระบำ ในส่วนต่างๆ ประกอบด้วย สนับเพลา กรองคอ รัดเอว อินธนู เป็นต้น และทอดพระเนตรโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร จำนวน 7 โครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง,​ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร,​ โครงการป่ารักษ์น้ำ,​โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ-เสนานฤมิตร,​ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย, โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้าทั้งนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตั้งอยู่บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร มีขนาดพื้นที่ 50 ไร่ ก่อตั้งขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ​ มาทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขาม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2525 และความทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ราษฎรบ้านกุดนาขามแม้จะยากจนแต่ก็มีความสามัคคีจึงทรงชักชวนให้ราษฎรปลูกต้นไม้รักษาป่าคณะกรรมการหมู่บ้านได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน 43 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา สำหรับปลูกป่าและเสียสละแรงงานปลูกป่าถวายจนแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2526 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการป่ารักน้ำบ้านกุดนาขาม ทรงทราบว่าเมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้ว น้ำได้ท่วมที่ดินของราษฎรไป 21 ครอบครัว เป็นราษฎรบ้านกุดนาขาม 5 ครอบครัว บ้านหนองฮาง 16 ครอบครัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรกลุ่มนี้มาทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าไม้พระราชทานเงินเดือนช่วยเหลือครอบครัวละ 1,500 บาท เป็นเวลา 3 ปี และทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นที่บ้านกุดนาขามเพื่อให้ราษฎรไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นและหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดซื้อที่ดินจำนวน 50 ไร่ เพื่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพขึ้น เมื่อราษฎรบ้านกุดนาขามทราบก็พร้อมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน 50 ไร่อาคารหลังแรกเริ่มจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2526 อันเป็นโรงงานสำหรับศิลปาชีพประเภทแรกคือเครื่องปั้นดินเผา ต่อมาทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้นำราษฎรบ้านกุดนาขามและบ้านใกล้เคียง ไปฝึกศิลปาชีพประเภทต่าง ๆ ที่ราษฎรสมัครใจ ณ ศูนย์กลางศิลปาชีพสวนจิตรลดา เช่น การแกะสลักไม้ แกะสลักหินสบู่ ช่างเครื่องเรือน จักสานไม้ไผ่ลายขิด และช่างตีเหล็ก​ เป็นต้น

การดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” เป็นแนวทางในการประยุกต์นำไปดำเนินงาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด งานด้านศิลปาชีพ และคุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทย” ให้มั่นคง ยั่งยืน และสมาชิกได้ประโยชน์อย่างสูงสุด และสืบสานกิจกรรมตามพระราชเสาวนีย์ ให้สมาชิกมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษางานด้านศิลปาชีพ และคุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทยปัจจุบันมีจำนวน 10 กลุ่มอาชีพได้แก่ 1.กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา มีสมาชิก จำนวน 76 คน​ 2. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ มีสมาชิก จำนวน 8 คน 3. กลุ่มทอผ้าไหม มีสมาชิก จำนวน 6 คน​ 4. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า มีสมาชิก จำนวน 8 คน​ 5. กลุ่มปั่นชายผ้า มีสมาชิก จำนวน 4 คน​ 6. กลุ่มปักผ้า มีสมาชิก จำนวน 5 คน​ 7.กลุ่มตีเหล็ก มีสมาชิก จำนวน 5 คน​ 8. กลุ่มแกะสลักไม้ มีสมาชิก จำนวน 2 คน​ 9. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ มีสมาชิก จำนวน 3 คน​ 10. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและเกษตร มีสมาชิก จำนวน 6 คน มีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 123 คนในโอกาสทรงเยี่ยมและติดตามการของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ นอกจากจะทรงเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกทุกคนได้มีกำลังใจในการสืบสานอนุรักษ์งานศิลป์แผ่นดินให้อยู่ชั่วลูกหลานแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี ยังทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสืบสานงานอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ และการส่งเสริมงานผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ดังพระราชดำรัสในงานวันสตรีไทย ประจำ 2562ความว่า “ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี”