อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

รวมเครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันล้ำค่า งามสง่าข้างกาย'เจ้าคุณพระ'

ประมวลภาพสุดงดงามเครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันล้ำค่า งามสง่าประดับข้างกายเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อครั้งปฏิบัติภารกิจ ร่วมงานพระราชพิธี เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 11.06 น.


เมื่อวันที่ 3 มี.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก “กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ได้โพสต์ภาพเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ประดับกายเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยระบุว่า

“เครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันล้ำค่าแพรวพราวประดับกายเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ชิ้นที่ 1” เมื่อครั้งคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูนเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ประดับเข็มกลัดอันเป็นเข็มกลัดพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมเพชร มีอุบะห้อยเป็นทับทิมสีแดงอมชมพู และมรกตสีเขียว สำหรับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป ทั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ กับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๗สำหรับเข็มกลัดพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชุดนี้นั้นก็เคยปรากฏว่าเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ประดับเมื่อครั้งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 แล้วด้วย

“เครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันล้ำค่าแพรวพราวประดับกายเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ชิ้นที่ 2 เข็มกลัดงานฟาร์แบร์เฌ” พระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ล้อมเพชร ทรงรูปโล่ มีลักษณะเป็นได้ทั้งจี้สร้อยห้อยพระศอและเข็มกลัด ขนาดยาว 3.7 ซม. ครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

“เครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันล้ำค่าแพรวพราวประดับกายเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ชิ้นที่ 3 ชุดมรกตล้อมเพชร” จากเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 16.09 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ติดเครื่องประดับเข็มกลัดมรกตล้อมเพชร เป็นมรกตและเพชรรูปหยดน้ำรอบด้วยดอกไม้ริบบิ้นเพชร เป็นเพชรแท้อันล้ำค่าแห่งราชวงศ์จักรีไทย เครื่องประดับพระราชมรดกชิ้นนี้ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงถือเป็นของสูงของบรมราชวงศ์จักรี ไม่ทรงนำมาทรงเด็ดขาดเพราะพระองค์มีพระกำเนิดมาจากสามัญชนมาแต่เดิมแต่ทรงจัดให้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในฐานะพระราชนัดดาของสมเด็จพระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๖ ซึ่งทรงจะประดับในโอกาสอันสมควร แต่เจ้าฟ้าหญิงไม่ทรงโปรดประดับเครื่องดับชิ้นใหญ่เกินไป แต่ทรงจะประดับด้วยเครื่องประดับชิ้นเล็ก หลังจาก พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี สิ้นพระชนม์แล้วถัดมาอีกเกือบ 26 ปี เจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ก็เสด็จสู่สวรรคาลัย ตามพระราชชนนี

โดยชุดมรกตล้อมเพชรนี้ เป็นสมบัติของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมบัติตกทอดมาถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้พระนางเจ้าสุวัทนา จึงตกทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา เมื่อสิ้นพระชนม์แล้วจึงกลับคืนพระคลังของหลวง ซึ่งเข็มกลัดทำเป็นจี้สร้อยคอได้“เครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันล้ำค่าแพรวพราวประดับกายเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ชิ้นที่ 4 สร้อยพระศอไข่มุกในสมเด็จฯ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14.21 น. เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติกรณียกิจที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารที่น่าสนใจโดเด่นสะดุดตามากก็คือสร้อยเพชรที่เจ้าคุณพระ ซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงใส่ สร้อยเพชรล้ำค่าแห่งราชวงศ์จักรี ช่างงามยิ่ง สร้อยเส้นนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เองก็เคยสวมมาก่อนเช่นกัน“เครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันล้ำค่าแพรวพราวประดับกายเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ชิ้นที่ 5 ชุดทับทิมล้อมเพชร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยเครื่องเพชรชุดนี้ท่านเจ้าคุณฯ ท่านโปรดเกล้าพระราชทานให้สวมใส่ถึงสองวาระด้วยกันวาระแรก วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เฝ้าฯ รับเสด็จด้วยวาระที่สอง วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เมื่อเวลา 17.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย“เครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันล้ำค่าแพรวพราวประดับกายเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ชิ้นที่ 6 ชุดสร้อยพระศอเพชรระย้าไข่มุก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โอกาสนี้ท่านเจ้าคุณได้สวมใส่สร้อยพระศอเพชรไข่มุกระย้าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวาระเสด็จเป็นผู้แทนพระองค์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 17.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร..

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : “กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”