อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

ที่มา..น้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย 'ในหลวง'พระราชทาน'เจ้าคุณพระ'

เพจดังเผยที่มา “น้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.04 น.


เมื่อวันที่ 28 ก.พ. กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” โพสต์ข้อความเผยเกร็ดความรู้ที่ของ “น้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย” คืออะไร โดยระบุว่า ภายหลังจากที่มีภาพของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เข้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง นั้นสำหรับ น้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยนั้น คือ น้ำพระพุทธมนต์  ซึ่งน้ำพระพุทธมนต์ดังกล่าวเป็นน้ำพระสุคนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะสรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วจะทรงใช้ผ้าขาวซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงใช้ผ้าขาวที่ซับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนั้นชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเพื่อเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่จะพระราชทานให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทกับประชาชนทั่วไปที่ไปเฝ้าฯ รับเสด็จโดยน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งอยู่ในพระมหาสังข์เพชรน้อยจะพระราชทานให้แก่พระบรมวงศ์หรือผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นกรณีพิเศษ ที่เฝ้าฯในคราวเสด็จฯเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จึงเรียกว่าน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย ส่วน พระราชวงศ์นั้นจะพระราชทานน้ำสังข์นคร  แทนจากพระมหาสังข์เพชรน้อย โดยพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคล..ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”, กาญจนาวดี took zaa มหาเศรษฐี