อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

คณะบุคคลสำคัญลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ'วันที่2

สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายประชวรโดยเร็ว เป็นวันที่ 2  พุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 18.11 น.

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เป็นวันที่ 2 โดยมีคณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทยอยมาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถายและลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน อาทิ นายอนุทิน ชาญชีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม, นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้บริหารร้านภูฟ้า พร้อมคณะ, ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, สมาคมแม่บ้านทหารบก, ผู้บริหารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา พร้อมคณะ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย, ประธานศาลฎีกา, อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์, ผู้บริหารธนาคารออมสินช่วงบ่าย อาทิ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์, พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล, ราชสกุลทองแถม, นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย, กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมคณะผู้บริหาร, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ, สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, คณะกองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร, อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะผู้บริหาร, ผู้บริหารกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมคณะ, เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมคณะผู้บริหาร , อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร, ผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม, สมาคมภริยาทหารเรือ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร, กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ในนามสภากาชาดไทย นำโดยนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ทุกคนตั้งใจเดินทางมาลงนามถวายพระพรขอให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแร็งในเร็ววัน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่าน ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในฐานะองค์อุปนายิกาสภากาชาดมาหลาย 10 ปี ทรงใส่พระราชหฤทัยและทรงงานเพื่อสภากาชาดไทยได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภากาชาดไทยทุก 3 เดือน โดยทรงเน้นย้ำให้เป็นสภากาชาดไทยเป็นองค์กรอาสาสมัครบัดบัดบำรุงสุขแก่ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเชื้อชาติและวรรณะใด และทุกๆ คน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ตลอดจนยึดมั่นในอุดมคติการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือสังคมตลอดระยะเวลา 128 ปีจนถึงปัจจุบัน  

ด้านนางณิชพรรณ จิระโชติวรพงศ์ อายุ 65  ปี กล่าวว่า เมื่อทราบกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้ม รู้สึกเป็นห่วงมาก ตั้งใจมาลงนามถวายพระพร เพราะรักพระองค์มาก ที่ผ่านมา ได้ติดตามข่าวราชสำนัก ท่านทรงงานหนักไม่เว้นวัน ก่อนหน้าท่านทรงพระประชวร แต่ก็ทรงงานไม่พัก ซาบซึ้งมากกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ ทรงดูแลนักเรียนบนดอย นักเรียน รร.ตชด. ในถิ่นทุรกันดาร ตัวเองเคยเฝ้าฯ รับเสด็จที่วังปลายเนิน ได้ชื่นชมพระบารมีและรับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ครั้งนั้นทรงระนาดเอกไพเราะมาก จากนั้นได้รับเสด็จฯ งานตรุษจีนเยาวราชอีกหลายครั้ง อยากให้ท่านหายประชวร แข็งแรงเร็ววัน จะได้เสด็จไปเปิดงานตรุษจีนปีนี้ที่เยาวราชได้ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30 น. โดยประชาชนขอให้แต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้น และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยพระอาการล่าสุดกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนั่งรถเข็นหลังบาดเจ็บที่ข้อพระบาท