อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

ปีติ'ในหลวง-ราชินี'ทรงห่วงใยราษฎร พระราชทานผ้าห่มกันหนาว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎรประสบภัยหนาว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว อังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 18.23 น.


เมื่อวันที่ 12 ม.ค. เว็บไซต์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่ว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2,000 ผืน โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศไทย พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ราษฎรของพระองค์ในทุกเหตุการณ์ และทรงรับสั่งให้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายและสามารถให้ความช่วยเหลือราษฎรได้ทันการณ์ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อจัดพระราชทานผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ได้มอบผ้าห่มพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 9 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 2,000 ผืน

นอกจากนี้ ยังมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ จ.นครราชสีมา จำนวน 3,500 ผืน จ.ยโสธร จำนวน 2,000 ผืน และ จ.ตาก อีกด้วย