อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.๒๕๖๔ "สวัสดีปีฉลูวัว"

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ เป็นภาพฝีพระหัตถ์ "สวัสดีปีฉลูวัว" พร้อมพระราชทานพรปีใหม่ แก่ปวงชนชาวไทย อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.45 น.


เมื่อวันที่ 24 พ.ย. เว็บไซต์สำนักข่าวไทยได้เผยแพร่ข่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ แก่ปวงชนชาวไทย เป็นภาพฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีฉลูวัว” รูปวัว หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ข้างๆ มีขวดนมสดสีขาว พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย “สิรินธร”

และพระราชทานพรปีใหม่ ความว่า "...ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต มีคนติดทั่วโลกอยู่มากหลาย คนยังอยู่จนยากลำบากกาย ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขขี สุขภาพของเด็กเติบโตดี ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง" สวัสดีปีฉลูวัว ๒๕๖๔