อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

'ในหลวง-ราชินี'ทรงทอดพระเนตรโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว

​​​​​​​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทรงเยี่ยมราษฎร ชาวปากน้ำโพ  อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.30 น.


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) และทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทรงเยี่ยมราษฎร ชาวปากน้ำโพ 

ภายหลังทอดพระเนตรแปลงเกษตรกรรมของราษฎรที่ได้รับน้ำจากบ่อดินขาว เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น ซึ่งพสกนิกรต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ โดยได้เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสองมือของประชาชนต่างถือธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. ธงพระนามาภิไธย สท. บางคนก็แนบพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ที่หน้าอกด้วยความสำนึกรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทยเสมอมา และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินผ่านทุกคนได้ก้มกราบแนบพระบาท เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีจากใจจริง และตลอดสองฝั่งทางราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพร ระหว่างที่ทรงพระดำเนินพสกนิกรต่างนำสิ่งของประจำพื้นถิ่นมาทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อเป็นการถวายกำลังใจแด่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ บางคนได้นำเงินมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้โดยเสด็จพระราชกุศล

ตลอดสองเส้นทางที่ทรงพระดำเนินสายพระเนตรได้ทอดมองมายังพสกนิกรด้วยความรักและความมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวลทักทายราษฎร พร้อมทั้งทรงโน้มพระวรกายเพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อถึงเวลาอันสมควรจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.