อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

ศูนย์รวมจิตใจ!'ในหลวง-พระราชินี' ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ

พสกนิกรพร้อมใจเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง "ในหลวง-พระราชินี" ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.32 น.


เมื่อวันที่ 21 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา และทรงพระดำเนินจากประตูศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ที่มารอรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก โดยทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มาชูขึ้นเหนือศีรษะ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกร เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินผ่าน ราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้อง ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรตลอดเส้นทางทรงพระดำเนิน นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์โดยไม่ทรงถือพระองค์ และพระราชทานลายพระราชหัตถ์ รวมถึงทรงลงพระปรมาภิไธยบนพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานแก่ราษฎร เพื่อเชิญกลับไปเป็นที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย กับทรงรับการถวายเงินและสิ่งของที่ราษฎรตั้งใจประดิษฐ์มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะนำไปพระราชทานช่วยเหลือราษฎรทั่วประเทศที่ประสบภัยพิบัติในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยแพทย์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพ และให้บริการด้านทันตกรรม รวมถึงการดูแลราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทุกคนเป็นอย่างดี ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร และน้ำดื่ม ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ราษฎรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.