อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

"ร.10" พระราชทานกำลังใจครม.ใหม่ขอให้ "โชคดีและมีกำลังใจ"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกฯ นำคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 20.38 น.

ในการพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำ คณะรัฐมนตรี  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ  พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แก่คณะรัฐมนตรีที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ ความว่า
“ขอถือโอกาสนี้ให้พรด้วยความปรารถนาดีให้ทุกท่านได้มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา ตลอดจนมีพลังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำปฏิญาณ ทั้งนี้ เพื่อความสุขของประชาชน ความสุขของส่วนรวม ประชาชน ส่วนรวม ภาพรวม และความเรียบร้อย สงบสุข ตลอดจนความสมบูรณ์พูนสุขของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ก็ขอให้โชคดีและมีกำลังใจ”
สำหรับคณะรัฐมนตรีที่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับตำแหน่งใหม่ครั้งนี้ ประกอบด้วย นายดอน  ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี,  นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายอนุชา นาคาศัย  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายปรีดี  ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน.