อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

ร.10 พระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.20 น.

เมื่อวันที่  1 เม.ย.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทาน

อุปกรณ์การแพทย์ที่พระราชทานให้แก่ 2 โรงพยาบาลวันนี้ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ Bennett 840 โรงพยาบาลจำนวนละ 3 ซึ่งเครื่องช่วยหายใจ Bennett 840 เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด Volume control เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร  ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ.