อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

"สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา" ทรงห่วงใยผู้ต้องขังป่วยติดเตียง

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์เรือนจำเป้าหมายแห่งที่ 14-17 ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ จันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 16.43 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ให้กับเรือนจำกลางคลองไผ่ เรือนจำกลางนครราชสีมา เรือนจำกลางนครพนม และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ซึ่งเป็นเรือนจำเป้าหมายลำดับที่ 14-17 และเสด็จเปิดโซนดูแลผู้ต้องขังในโรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมาในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่จำนวน 4 คัน และกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาจำนวน 4 เครื่องให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา, โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น จากนั้นเสด็จไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” ในสถานพยาบาล พร้อมทอดพระเนตรภายในะห้องสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข ซึ่งมีการเพิ่มความน่าสนใจให้กับมุมสุขภาพด้วยกิจกรรรม “ฝึกเลือก ฝึกทำ ฝึกประเมิน” หนึ่งในนั้นคือการใช้อุปกรณ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจเชื้อเอชไอวีและยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (เพร็ป) 

โอกาสนี้ ทรงมีรับสั่งแนะนำให้มีการเผยแพร่กิจกรรม ทำต่อเนื่อง และขยายการเรียนรู้ไปยังแดนต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยการใช้ยาเพร็ปเป็นเรื่องที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระมารดาทรงให้ความสำคัญต่อมาเสด็จทอดพระเนตรห้องตรวจตา, ห้องทันตกรรม และการสาธิตของอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำชาย (อสรจ.) ในการย้อมสไลด์เพื่อคัดกรองวัณโรคผ่านกล้องวงจรปิด และการช่วยเหลือผู้ต้องขังพยายามฆ่าตัวตาย พร้อมพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายป่วยจำนวน 6 ราย ผู้ต้องขังชราและพิการจำนวน 15 ราย แล้วเสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการ 5 เรือนจํา และ 4 โรงพยาบาล ได้แก่ เรือนจํากลางคลองไผ่, เรือนจํากลางนครราชสีมาทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา, เรือนจํากลางนครพนม, เรือนจําอําเภอสี่คิ้ว, โรงพยาบาลปากช่องนานา, โรงพยาบาลโกลเดนเกท โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม และโรงพยาบาลอําเภอสีคิ้ว โดยทอดพระเนตรนิทรรศการการบำบัดน้ำเสียของทั้ง 5 เรือนจำ พร้อมพระราชทานคำแนะนำโครงการแต่ละแห่งเรือนจำแต่ละแห่งด้วยความสนพระทัย


จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ และการฝึกอาชีพในเรือนจำต่าง ๆ ทรงลงพระนามในภาพพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจากผงกาแฟโดยผู้ต้องขังในโครงการโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ ก่อนเสด็จไปยังพลับพลาพิธี ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขัง 1 ชุดชื่อหุ่นกระบอกบทบาทสมมุติของการเป็นอสรจ.ภายหลังจากเสด็จในเรือนจำกลางคลองไผ่แล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ได้เสด็จไปยังโรงพยาบาลปากช่องนานา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางคลองไผ่เพื่อเปิดโซน “ปันสุข” ซึ่งเป็นโซนที่โรงพยาบาลปากช่องนานาได้จัดแบ่งไว้ดูแลควบคุมผู้ต้องขังที่ไม่สามารถรักษาในเรือนจำได้ และต้องส่งออกมารักษาที่โรงพยาบาล โดยมีโซนที่ควบคุมและดูแลผู้ต้องขังอยู่ 2 แห่ง คือ ตึกอายุรกรรมจำนวน 3 เตียง ตึกศัลยกรรมจำนวน 3 เตียง ช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่และลดการถูกตีตราจากสังคมกรณีนาโซ่ตรวนพันธนาการให้ผู้ต้องขัง และในกรณีที่ไม่มีผู้ต้องขังมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่มีประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เตียง ก็สามารถมาใช้เตียงดังกล่าวได้ในส่วนของสถานการณ์ของผู้ต้องขังเจ็บป่วยในเรือนจำต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กำหนดเป็นเรือนจำตามเป้าหมายในระยะแรกมีรายละเอียดดังนี้ เรือนจำกลางคลองไผ่ มีผู้ต้องขัง 4,620 คน มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง รวมจำนวน 97 คน เรือนจากลางนครราชสีมามีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 3,484 คน มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง รวมจานวน 267 คน เรือนจากลางนครพนม มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 4,409 คน มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง รวมจานวน 276 คน และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 5,593 คน มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง รวมจานวน 354 คนทั้งนี้ จากการเสด็จแทนพระองค์ในเรือนจำต่าง ๆ ที่ผ่านมาตั้งแต่ม.ค. 2563 พบว่ามีผู้ต้องขังเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิต โรคไขมันในเลือด และเบาหวาน และยังมีโรคอื่น ๆ ที่เกิด จากการรับโทษจาคุกเป็นเวลานาน เช่น โรคเครียด โรคซึมเศร้าจิตเวช และโรคเกี่ยวกับข้อกระดูก ภาวะผู้ป่วยติดเตียงอีกจำนวนมากซึ่ง “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ได้รับสั่งให้มีการเพิ่มหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยติดเตียง การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น การทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อลดความกังวลใจและลดความเครียด เพิ่มเติม เป็นต้น”.