อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

'กรมสมเด็จพระเทพฯ'เสด็จฯเปิดงาน 'ตรุษจีนเยาวราช63'

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯ ทรงวาง "หนูทองคำบนถังข้าวสาร" เปิดงาน "ตรุษจีนเยาวราช 2563" ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ด้านพสกนิกรไทยเชื้อสายจีนเฝ้าฯรับเสด็จเนืองแน่น เปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" กึกก้อง เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 19.30 น.

เมื่อเวลา 18.11 น. วันที่ 25 ม.ค. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี 2563  โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ปีหนูทอง โชคดีทวีผล มงคลลาภ" ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนจำนวนมากเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น พร้อมเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังหอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช ทอดพระเนตรการแสดงสิงโต และเสวยพระกระยาหารค่ำ สำหรับเมนูมงคลเริ่มที่เมนูขนมผักกาด เสิร์ฟพร้อมขนมจีบกุ้งจัมโบ้ ต่อด้วยพระกระโดดกำแพง เคาหยกหรือหมูสามชั้นนึ่ง หอยทอด ออส่วน ข้าวอบเป๋าฮื้อ บะหมี่มังกรขาว รังนกร้อน และลอดช่องสิงคโปร์ โดยเป็นอาหารภัตตาคาร และร้านอาหารมีชื่อเสียงของเยาวราช ก่อนเสด็จฯ ไปยังวัดไตรมิตรวิทยาราม ทรงบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานพระอุโบสถ พร้อมถวายสักการะรูปเหมือนพระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสฯ แล้วเสด็จฯ ไปทรงบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรที่พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจากนั้น ประทับรถรางไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน และผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ ลั่ว ชู่กัง รมว.วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน กราบบังคมทูลถวายพระพรเนื่องในวันตรุษจีน และทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และการแสดงจากประเทศไทย แล้วเสด็จฯ ไปยังแท่นพิธีเปิดงาน ทรงวางหนูทองคำบนถังข้าวสารเปิดงานตรุษจีนเยาวราชปี 2563 แล้วประทับรถรางไปยัง รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ ทรงบูชาพระอวโลกิเตศวร(กวนอิม) พร้อมทอดพระเนตรการดำเนินงานของหน่วยไตเทียมอัจฉริยะ แล้วเสด็จฯ ทอดพระเนตรซุ้มจำหน่ายสินค้าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ อาทิ ร้านภูฟ้า ร้านภัทรพัฒน์ ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และโครงการดอยตุง เป็นต้นต่อมา ประทับรถรางไปยังวัดชัยภูมิการาม มีนายเหวียน หาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยา และคณะกรรมการวัดฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยเป็นครั้งแรกที่ เสด็จฯ ยังวัดแห่งนี้ที่เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย ตามภาษาญวนว่า "จั๊ว ถวี หงาน" แปลเป็นไทยว่า " ที่ตั้งแห่งความเจริญรุ่งเรือง" จัดสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2383 โอกาสนี้ ทรงกวนข้าวทิพย์ เพื่อแจกเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกร จากนั้นทอดพระนิทรรศการโรงเรียนพระปริยัติธรรมในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย แล้วเสด็จฯไปทรงบูชาพระประธานอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนมหามงคล (เทียนเอก) ในพิธีสวดนพเคราะห์ พระสงฆ์อนัมนิกาย สวดถวายพระพรครั้นเสร็จสิ้น ทรงพระดำเนินเข้าซอยอิสรานุภาพ (ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ) รับของถวายจากประชาชน และแวะพักพระอิริยาบถ ณ ร้านง่วนสูน แล้วทรงพระดำเนินต่อไปยังวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงบูชาพระประธานพระอุโบสถ โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผ่นผ้ายอนุสรณ์สมโภชปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดมังกรกมลาวาส พระสงฆ์จีนนิกายสวดถวายพระพร แล้วเสด็จฯ ไปยังวิหารเทพเจ้าประจำวัด ทรงประกอบพิธีฝากดวงพระชะตากับเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาชีวิต(ไท่ส่วยเอี๊ย) เมื่อเสร็จพิธี เสด็จฯ ไปยังรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สถานีวัดมังกร เพื่อประทับรถไฟฟ้าใต้ดินไปยังสถานีสามย่าน ทอดพระเนตรกิจการภายในศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์เป็นการส่วนพระองค์ แล้วเสด็จฯกลับ.