อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

'ในหลวง'ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว'พระแก้วมรกต'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ยังพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.15 น.


เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว และพิธีเททองหล่อเหรียญพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ออกจากพระอุโบสถ ไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวยเพื่อเททองหล่อเหรียญพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรมดิพิมลมณีมัย ตามเวลาฤกษ์ 16.00-18.00 น. ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย ขณะนี้โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน ขอถวายเครื่องสักการะ ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย เมื่อทรงหล่อเหรียญพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัยแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ หลั่งน้ำเทพมนตร์ วางใบมะตูม เจิมเบ้าหลอม เสด็จฯเข้าพระอุโบสถ เมื่อทรงหลั่งทักษิโณทกแล้ว เสด็จฯออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯ แล้วเสด็จฯ กลับ.