อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ทูลกระหม่อมฯทรงปรุง'เมี่ยงกลีบบัว'งานWTM2019ที่ลอนดอน

ทูลกระหม่อมฯ เสด็จฯ ร่วมงาน WTM2019 ที่ลอนดอน ทรงสาธิตพับกลีบบัวและทำเมี่ยงกลีบบัว ทรงแนะให้เที่ยวเมืองรอง รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น รวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องมลพิษฝุ่น PM2.5 อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.09 น.


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 พ.ย. 62 (ตามเวลาท้องถิ่น) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเข้าร่วมงาน เพื่อทรงเยี่ยมชมคูหาประเทศไทย ในงาน World Travel Market (WTM) 2019 ครั้งที่ 39 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ เฝ้ารับเสด็จ ณ Excel London กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในการนี้ทรงสาธิตการพับกลีบบัวและการทำเมี่ยงกลับบัวพร้อมทั้งประทานให้กับคณะผู้บริหารที่มาเข้าเฝ้า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศในประเทศไทย โดยทรงแนะถึงเรื่องปัญหาขยะของประเทศไทยโดยเฉพาะพลาสติก ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว แม้ประเทศไทยจะมีความตื่นตัวมากขึ้นเช่นเดียวกับทั่วโลกเรื่องลดการใช้พลาสติกประเภท Single Use หรือใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทั้งถุงพลาสติกและหลอดพลาสติก แต่ยังต้องมีการปลุกจิตสำนึกเรื่องการทิ้งขยะเพิ่มเติมด้วย ดังจะเห็นได้จากกรณีที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทะเลทั้งเต่าที่มีหลอดเข้าไปติดในจมูก หรือกรณีของมาเรียมที่ต้องมาเสียชีวิตเพราะถุงพลาสติก นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังด้วยเพราะถุงพลาสติกมักจะเข้าไปอุดตันทางระบายน้ำ ขณะนี้เห็นว่าภาคเอกชนหลายแห่งได้เริ่มรณรงค์มากขึ้น ทั้งการให้ใช้ถุงผ้าแทนการรับถุงพลาสติก หากนำแก้วไปซื้อกาแฟเองก็จะลดราคาให้ รวมทั้งการเลิกใช้หลอดพลาสติก ซึ่งในปี 2563 ประเทศไทยจะยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกด้วยสำหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น ทรงแนะให้ไปเที่ยวเมืองรองตามแคมเปญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เนื่องจากว่าเมืองเล็กๆ เหล่านั้นล้วนมีอัตลักษณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิตของชุมชน และวัฒนธรรมอันดีงาม โดยทรงยกตัวอย่างจังหวัดอุบลราชธานีมีประเพณีแห่เทียนพรรษา อุดรธานีมีชาวจีนอยู่มากได้มีโอกาสไปที่ศาลเจ้าปู่-ย่า ทางใต้อย่างพัทลุงก็เป็นจังหวัดที่มีความน่ารัก อากาศดี ไม่มีมลพิษ ที่ทะเลน้อยนอกจากจะมีควายน้ำแล้วยังมีบัวแดงเช่นเดียวกับที่อุดรธานีด้วย นอกจากการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวแล้วอยากให้ดูแลเรื่องสาธารณปโภคต่าง ๆ ด้วย รวมทั้งที่พัก การคมนาคม ที่สำคัญคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่เอาเปรียบลูกค้าและเรื่องความปลอดภัยซึ่งถือเป็นอันดับหนึ่ง การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้หลักให้กับประเทศไทย จึงอยากให้รัฐบาลมีการเพิ่มงบประมาณในด้านนี้ให้มากขึ้น รวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องมลพิษโดยเฉพาะเรื่องฝุ่น PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครสำหรับงาน World Travel Market (WTM) 2019 ครั้งที่ 39 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 ณ Excel London กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจำนวน 42 รายเข้าร่วมงาน ประกอบการประเภท โรงแรมและรีสอร์ต 31 ราย บริษัทนำเที่ยว 5 ราย ธุรกิจสปา 1 ราย และประเภทอื่น ๆ 5 ราย ได้แก่ Chao Phraya Tourist Boat Co., LTD,เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, Hop-On Hop-Off Bus By Elephant Go, LJR Consultancy, Thai Elephant Alliance Association (TEAA) จากจำนวนข้างต้นเป็นเอกชนไทยที่เข้าร่วมงาน WTM รายใหม่ จำนวน 27 ราย โดยคูหาประเทศไทยได้มีการออกแบบเป็นรูปทรงกลีบบัว ใช้วัสดุที่ไม่สร้างมลพิษ ใช้ไม้จากแหล่งที่มีการปลูกป่าทดแทนอย่างยั่งยืน พร้อมนำเสนอแนวคิด Open to the New Shades of Thailand ซึ่งอยู่ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand ที่นำเสนอขายสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ของประเทศไทย เช่น การท่องเที่ยวเมืองรอง และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเสนอวิถีชุมชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนำเสนอ New Shade of Thailand ที่มุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวมากขึ้น.