อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

แถลงการณ์'กรมสมเด็จพระเทพฯ'เสด็จกลับวังสระปทุม

สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่วังสระปทุม หลังเสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากการอักเสบติดเชื้อของกระเปาะของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.08 น.


เมื่อเวลา 17.45 น.วันที่ 23 ต.ค.2562 สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รายงานว่า พระอาการประชวรของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการอักเสบติดเชื้อของกระเปาะของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ดีขึ้นมาก ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) เสวยพระกระยาหารได้ พระอาการเจ็บที่พระนาภี (ท้อง) ลดลงมาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่วังสระปทุมในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
สำนักพระราชวัง 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2562