อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

'ในหลวง-พระราชินี'ทรงเสด็จ เปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี คลองหลวง จ.ปทุมธานี อังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 19.15 น.

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 15 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ และคณะกรรมการจัดงานเฝ้า ฯ รับเสด็จ

หลังจากผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าต่อมาเมื่อเวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ เขดพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารกรมธนารักษ์ และผู้มีส่วนร่วมในการสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เฝ้า ฯ รับเสด็จในการนี้ ทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นายประสงค์ พูนธเนศ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายยุทธนา หยิมการุณ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกและของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น เสด็จเข้าสู่ห้องประทับรับรอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ก่อนทอดพระเนตรนิทรรศการเหรียญกษาปณ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลปัจจุบันภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ และข้าราชการกรมธนารักษ์ แล้วเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต