อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯจัดงานสวดมนต์ในพิธีมหามงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดงานสวดมนต์ในพิธีมหามงคล อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น.


เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดงานสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ณ  พระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 20 มิ.ย.เวลา17.00 น. โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ 157 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
          
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระทององค์เล็กซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองศิลปะสุโขทัยมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนสักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต  ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน“ธรรมราชินี”สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธยว.ป.ร.  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ  ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า