อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ 'ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์'

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่ “ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์” ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.45 น.

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 แก่ ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ค. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีด้านวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมถึงเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

ราชกิจจานุเบกษา