อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ร.10พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบวาตภัยโคราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่นครราชสีมา โปรดเกล้าฯ องคมนตรี อัญเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.14 น.


เมื่อวันที่ 26 เม.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในจังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชกาจังหวัด เป็นตัวแทนกล่าวรายงานความเสียหายว่า ประชาชนประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อนในช่วงระหว่างเดือน ก.พ.-เม.ย. ปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 29 อำเภอ 118 ตำบล 369 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,237 ครัวเรือน โดยในวันนี้มีผู้ประสบวาตภัยเข้ารับสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,009 ราย แยกเป็นประชาชนพื้นที่อำเภอโนนไทย 785 ราย อ.ด่านขุนทด 300 ราย อ.สูงเนิน 200 ราย อ.ปากช่อง 150 ราย อ.สีคิ้ว 150 ราย อ.เทพารักษ์ 200 ราย อ.แก้งสนามนาง 150 ราย และ อ.คง 74 ราย

 

โดยนายวิเชียร และนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ได้นำพา พล.อ.อ.จอม มอบอาหารน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนทั่วไป และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรที่บ้านเรือนประสบวาตภัยพัดทำลายสร้างความเสียหายหลายราย ได้แก่ อ.ด่านขุนทด เช่น บ้านนายประกอบ เหิมขุนทด ผู้รอดชีวิตจากเหตุวาตภัยต้นไม้ล้มทับกระท่อมพังเสียหายพร้อมกับบ้านเรือนที่พักอาศัย และนางสมนึก โมงขุนทด ผู้ประสบวาตภัยพายุลมพัดหลังคาบ้านพังเสียหายทั้งหลัง ในหมู่ 13 ต.ด่านขุนทด เป็นต้น ทั้งนี้ สร้างความซาบซึ้งใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยรวมถึงประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก โดยทางจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ นอกจากนี้ ยังมีจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่ทหารได้ส่งกำลังมาช่วยสนับสนุนในการก่อสร้างบ้านให้กับบ้านเรือนประชาชนด้วยอีกแรงทั้งนี้ พล.อ.อ.จอม ได้กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่พัดพาสร้างความเสียหายให้แก่ราษฎรของพระองค์ไม่น้อย จึงทรงเป็นห่วงและยังทรงได้มอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับราษฎรของพระองค์มีกำลังใจต่อไป.