อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

นายกฯ เป็นประธานพิธีมหามงคล 5 ศาสนา

เจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 18.10 น.

ที่พระลานพระราชวังดุสิต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรัฐบาลขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิมพ์หนังสือบทสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา สำหรับมอบแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาจัดพิมพ์เป็นภาพปกหนังสือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย (ยุคกลาง) ไปประดิษฐาน ณ ประรำพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อพล.อ.ประยุทธ์เดินทางมาถึงพิธีได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าประรำพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย (ยุคกลาง)

จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 30 รูป สวดมาติกา จบแล้ว นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า 10 รูป นอกนั้น ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตรจนครบ 30 รูป เสร็จแล้ว พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ นายกรัฐมนตรี ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป นอกนั้น ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ 30 รูป นายกรัฐมนตรี กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

ต่อมาผู้นำศาสนาอิสลาม จำนวน 30 คน ประกอบพิธีดูอาร์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ จำนวน 30 คน ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร พราหมณ์ จำนวน 30 คน สวดถวายพระพร สังคีตาจารย์ และศาสนาจารย์ศาสนาซิกข์ จำนวน 30 คน สวดกีรตัน และอัรดาสขอพรจากพระศาสดา จบแล้ว นายกรัฐมนตรี ถวายและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้นำศาสนา 5 ศาสนา นายกรัฐมนตรี กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ แล้วเดินทางกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนจากหลากศาสนาพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่เริ่มเปิดจุดคัดกรองให้เข้าสู่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตตั้งแต่เวลา 14.00 น. แม้ตลอดช่วงบ่ายจะมีสภาพอากาศร้อนระอุและมีแดดจัดแต่ประชาชนยังคงเข้าแถวรอเข้าจุดคัดกรองและเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดี เมื่อเดินทางมาถึงบางส่วนร่วมสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องสักการะมาแจกให้แก่ประชาชน ส่วนภายในบริเวณลานพระราชวังดุสิตมีการจัดเต็นท์กันแดดอำนวยความสะดวก พร้อมติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ฉายสารคดีเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อนที่จะเริ่มพิธีมหามงคล