อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

เสร็จสมบูรณ์พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ

รอการเชิญไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ 3 พ.ค. นี้ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 12.04 น.

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 เม.ย.2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาน สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง (เวลาฤกษ์ 08.19-11.35 น.) 

เมื่อผู้แทนพระองค์ เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ  ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วประทับพระเก้าอี้ จากนั้น นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน โหรหลวง ผู้จารึกดวงพระบรมราชสมภพ, นายสุนทร วิไล ช่างศิลป์ประจำพระองค์ ผู้แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล พร้อมเจ้าพนักงานอาลักษณ์ เข้าไปกราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วหันหน้าสู่พระราชอาสน์ที่ทอดไว้ ถวายบังคม 3 ครั้ง คำนับผู้แทนพระองค์ แล้วไปนั่งที่โต๊ะจารึกดวงพระบรมราชสมภพ โต๊ะแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ ตามลำดับ

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายศีลจบ ใกล้เวลาพระฤกษ์ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน บนโต๊ะจารึกดวงพระราชสมภพ โต๊ะแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ ตามลำดับ แล้วเจ้าพนักงานอาลักษณ์นำสายสิญจน์คล้องคอ หันหน้าสู่มงคลทิศ ครั้นได้พระฤกษ์โหรหลวงลั่นฆ้องชัยให้สัญญาณ เวลา 09.49 น.ลงมือจารึกพระสุพรรณบัฏ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ การนี้ พระสงฆ์ 10 รูป ได้แก่ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร, สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร, สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา, พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม, พระเทพวิมลโมลี วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร, พระเทพสิทธิโกศล วัดพลับพลาไชย, พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ขณะจารึกและแกะพระราชลัญจกร

เมื่อเวลา 09.57 น.โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฎ เรียบร้อยแล้ว นำสายสิญจน์คล้องคอออก พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน้ำเทพมนตร์ เจิมดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระสุพรรณบัฏ เสร็จแล้ว 
โหรหลวงพับแผ่นดวงพระราชสมภพ พันด้วยไหมเบญจพรรณ เสร็จแล้วแยกบรรจุลงในพระกรัณฑ์ทองคำลงยาราชาวดี และเจ้าพนักงานอาลักษณ์เชิญพระสุพรรณบัฏห่อผ้าแพรแดง บรรจุในพระกรัณฑ์ทองคำลงยาราชาวดีอีกองค์หนึ่ง แล้วเชิญบรรจุลงในหีบทองคำลงยารองรับด้วยพานทองคำลงยาสองชั้น ปิดคลุมพื้นตาดปักดิ้นเลื่อม ช่างศิลป์ประจำพระองค์ ผู้แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล บรรจุพระราชลัญจกรประจำรัชกาลลงในถุงแพรแดง ใส่ไว้ในพานทองปิดคลุมพื้นตาดปักดิ้นเลื่อม แล้วเชิญดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และ พานพระสุพรรณบัฏไปวางไว้ที่ธรรมาสน์ศิลา ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


รอการเชิญไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในวันที่ 3 พ.ค.2562 เวลา 10.00 น.เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก่อนจะทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องมงคลสิริเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องพระราชูปโภค และพระแสงราชศัสตราวุธ ตามลำดับ 

จากนั้นโหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ, ช่างศิลป์ประจำพระองค์ แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และเจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ เข้าไปกราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายบังคมพระราชอาสน์ 3 ครั้ง และคำนับผู้แทนพระองค์ แล้วไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

พระสงฆ์ 10 รูป ถวายพรพระจบ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาน สวัสดิวัตน์ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง 10 รูป ทรงพระเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทรงกลับมาประทับพระเก้าอี้ แล้วทรงกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้ว ทอง เงิน พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภช บุคคลสำคัญร่วมในพิธี อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายพรเพชร พิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา, นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการรับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระสุบรรณบัฏ ครบ 3 รอบแล้ว 

ขณะที่พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เจิมดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระสุบรรณบัฏ ที่ประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลา ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วเสด็จกลับ.