อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มิถุนายน 2562

ในหลวงร.10เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ปัตตานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่ปัตตานีพระราชทานรางวัลการทดสอบ การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 20.22 น.

เมื่อวันที่ 14  เม.ย.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่ปัตตานีโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบ การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2561   ณ  มัสยิดกลาง ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี       เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2560 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2560 ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี