อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

'ร.10'โปรดเกล้าฯจัด'วันเด็ก' เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ

พระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ให้เด็ก ๆ “หมั่นหาความรู้ ประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย” เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 16.06 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี ประจำปี 2562 ที่สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี ซึ่งจัดขึ้นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมแบบรวมการ เพื่อให้บุตรหลานของข้าราชบริพาร ตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เป็นทุนการศึกษา รวมถึงพระราชทานสลากออมสิน  ของขวัญ  ของเล่นเสริมทักษะและความรู้  ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่มาร่วมงานโอกาสนี้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข ได้มอบทุนการศึกษาพระราชทานให้แก่บุตรข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ที่มีผลการเรียนดีทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน 200 คน และมอบสลากออมสินพระราชทานแก่ตัวแทนเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นบุตรของข้าราชบริพารในพระองค์ฯ จำนวน 4 ราย ได้แก่ ตัวแทนสำนักงานองคมนตรี ตัวแทนสำนักพระราชวัง ตัวแทนหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (นถปภ. รอ.) และตัวแทนหน่วยนายตำรวจราชองครักษ์รักษาพระองค์ (นตรออ.) จากนั้นรับมอบของขวัญที่หน่วยงานต่าง ๆ ทูลเกล้าถวายพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ก่อนเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศของความสนุกสนาน ซึ่งมีข้าราชบริพารในพระองค์ฯและประชาชนเป็นจำนวนมากพาบุตรหลานมาร่วมสนุกกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นอย่างคึกคัก ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราโชวาทสำหรับเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  พุทธศักราช  2562 ความว่า “เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้  และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเป็นกำลังที่สำคัญต่อประเทศชาติต่อไป.