อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

ในหลวงเสด็จฯถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์'ร.7'

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 จันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 23.06 น.

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 10 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 ณ ตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต และพระที่นั่งอนันตสมาคม