อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดงาน"CAS Innovation Expo"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ “CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018”  โชว์นวัตกรรมระดับโลกจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ครั้งแรกที่จัดนอกประเทศจีน พุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น.

วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) ที่ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ “CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018”ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน(CAS)  และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยจัดขึ้น   โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีรศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ  H.E. Mr. Lyu  Jian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และ Mr.Deng  Maichun  เลขาธิการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รศ.นพ.สรนิต กล่าวว่า   วันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เราต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการของ CAS ที่กรุงเทพ ฯ  โดยสมเด็จพระเทพ ฯ ทรงสนพระทัยและชื่นชมความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบ 10-20ปีที่ผ่านมาของประเทศจีนเป็นอย่างมากซึ่งประเทศไทยควรที่จะได้เรียนรู้เรื่องดังกล่าวจากประเทศจีน เพราะมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน   ทั้งนี้สมเด็จพระเทพ ฯได้ทรงริเริ่มให้มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ระหว่างไทยกับจีน รวมถึง  CAS   เป็นจำนวนมาก  เช่น  เรื่องของเทคโนโลยีอวกาศ  ดาราศาสตร์  การเก็บพันธุกรรมพืช  เทคโนโลยีซินโครตรอน และความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบรางด้าน H.E. Mr. Lyu Jian  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวว่า  การที่ประเทศจีนเลือกไทยเป็นประเทศแรกในการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของ CAS  ที่มาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกนั้น เป็นผลมาจากความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและมิตรภาพที่มีมาช้านานของทั้งสองประเทศ  โดยจีนและไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

“หลายปีมานี้ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฯ ของทั้งสองประเทศ  มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  และมีไฮไลต์เป็นจำนวนมาก  เช่น  ความร่วมมือในด้านรถไฟความเร็วสูง ที่บูรณาการความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยในการก่อตั้งศูนย์ร่วมวิจัยรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน มีการร่วมกันพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีด้านรถไฟความเร็วสูงที่สอดคล้องกับภูมิอากาศของภูมิภาคอาเซียน    โดยขณะนี้มีบริษัทจากจีนหลายแห่งที่ให้ความสนใจในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจอีอีซีของไทย ซึ่งจะนำมาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ     และเมื่อปีที่แล้ว CAS ได้ก่อตั้งศูนย์ความร่วมมือนวัตกรรมที่กรุงเทพ  ซึ่งเป็นความร่วมมือแห่งแรกที่ CAS ก่อตั้งขึ้นในต่างประเทศ  ดังนั้นการเลือกไทยเป็นที่จัดแสดงนวัตกรรมเป็นครั้งแรกในต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่ควรทำ” H.E. Mr. Lyu Jian  กล่าว

 

สำหรับงาน“CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018”  นับเป็นครั้งแรกที่สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ได้นำเอาผลงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ของชาติมาจัดแสดงในต่างประเทศ  เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึงนำเสนอผลงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศจีนในตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงได้ใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่ผลงานความร่วมมือระหว่างไทย-จีนด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม  ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริเวณโซนพลาซ่า กรุงเทพมหานคร