อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ร.10 มีพระราชสาส์นแสดงความเสียใจถึงเวียดนาม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสียชีวิตของนายเจิ่น ด่าย กวาง พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 16.32 น.

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสหรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการที่ นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ความว่า ฯพณฯ รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงฮานอย ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถึงแก่อสัญกรรม ซึ่งถือเป็นการสูญเสียผู้นำที่ได้อุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศ และประชาชน ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และครอบครัว ของท่านประธานาธิบดี รวมทั้งประชาชนชาวเวียดนามในการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้ (พระปรมาภิไธ) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.