อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงส่งพระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีอินเดียและอินโดนีเซีย

กรณีเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักในรัฐต่างๆ ของอินเดีย และกรณีเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอก อินโดนีเซีย จันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 20.00 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรณีเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ในรัฐมหาราษฏระ รัฐเกรละ รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐอุตตรประเทศ รัฐคุชราต และรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย ความว่า ฯพณฯ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวอุทกภัยร้ายแรงในหลายรัฐของอินเดีย ทำให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และประชาชนชาวอินเดียผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้

ในวันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณัฐอินโดนีเซีย ทรงขอบใจที่ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวไทย และแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสูญเสียกรณีเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2561 ความว่า ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา ข้าพเจ้ารู้สึกตกใจ เมื่อแรกที่ได้ทราบถึงความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอก ซึ่งส่งผลให้มีผู้ประสบภัยจำนวนมาก รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 200 คน ทั้งนี้ ด้วยปฏิบัติการที่รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพของทางการอินโดนีเซีย ทำให้ผู้ประสบภัยชาวไทยทุกๆ คน ได้รับความช่วยเหลือออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอขอบใจท่านและประชาชนชาวอินโดนีเซียอย่างยิ่งที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในครั้งนี้
ภัยพิบัติครั้งนี้มีความรุนแรงจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีการสูญเสียชีวิตบ้าง นอกจากนั้นก็ยังมีผู้บาดเจ็บและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวาง ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยจึงขอแสดงความเสียใจมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียทุกคน ทั้งขอยืนยันว่า ประชาชนชาวไทยจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างประเทศและชาวอินโดนีเซียอย่างมั่นคงสืบไป
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร