อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

ร.10 เสด็จฯ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง อังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.13 น.

เมื่อเวลา 17.15 น. วันที่ 28 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จฯขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชา จากนั้นทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนทุกเล่ม ที่ทรงพระราชอุทิศ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ เมื่อพระภิกษุสามเณรเข้าไปยังที่ประทับ ทรงยืนประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณรจำนวนทั้งสิ้น 344 รูป โดยแบ่งเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค 51 รูป และเปรียญธรรม 6 ประโยค 293 รูป 

ทั้งนี้ขณะที่ทรงประเคนพัดยศเปรียญ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เมื่อทรงประเคนพัดยศเปรียญหมดแล้ว เสด็จฯไปทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นเสด็จฯประทับพระราชอาสน์  ในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 น.ส.ขนิษฐา วชิราพรพฤฒ รางวัลที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ไชยพร และรางวัลที่ 3 ว่าที่ ร.ท.รกฤตชัย ชุมแสง จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องมนัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จฯกลับ.