อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
น้ำพระทัย 'สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ' จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน
ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.23 น.

น้ำพระทัย 'สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ' จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าถวายรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วังศุโขทัย 

สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2564
อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.34 น.

สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก ทั้งหมด 5 พันธุ์ เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชต่างๆ ให้ปลอดจากโรค เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปี 2565

โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ มอบเงินพระราชทาน 1 ล้านบาท เสริมการป้องกันโควิดใน้รือนจำ
อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.43 น.

โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ มอบเงินพระราชทาน 1 ล้านบาท เสริมการป้องกันโควิดใน้รือนจำ

การนี้มอบหน้ากากอนามัยพระราชทาน จำนวน 26,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 4,000 หลอด ให้กรมราชทัณฑ์นำไปใช้เสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด 19 ในเรือนจำต่าง ๆ ทั่วประเทศ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด
เสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.23 น.

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นต่อการดูแลรักษาชีวิตของผู้ป่วย rihv, พระราชทานกำลังใจแก่รัฐบาล ศบค. แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานข้าวหอมมะลิแก่ กทม.มอบผู้กักตัวโควิด
เสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.54 น.

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานข้าวหอมมะลิแก่ กทม.มอบผู้กักตัวโควิด

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เชิญข้าวสาร พระราชทานรวม 2,000 กิโลกรัม มอบให้ นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการจากโรคโควิด

อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.56 น.

"ในหลวง-ราชินี" พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน ช่วยเหลือชาวอินเดียติดเชื้อโควิด-19

การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจน พระราชทาน ไปมอบแก่ นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.49 น.

"ในหลวง-ราชินี" พระราชทานทรัพย์ฯ จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตแขนขาเทียม รพ.พระมงกุฎ

เพื่อจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์แก่กองออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน

'ในหลวง-ราชินี'พระราชทานเครื่องมือแพทย์ โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯระยะที่2
พุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 20.15 น.

'ในหลวง-ราชินี'พระราชทานเครื่องมือแพทย์ โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯระยะที่2

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงาน

พุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.39 น.

"ในหลวง-ราชินี" พระราชทานสิ่งของ 5 สถานสงเคราะห์ เนื่องในวันประสูติ "พระองค์ที"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 5 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2564

พุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.05 น.

"ในหลวง-ราชินี" พระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แก่ รพ.19 แห่ง เพื่อตรวจภาพรังสีปอดทันท่วงที

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่ง