อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

PEA เตือนภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง ขอความร่วมมือ ปล่อยโคมลอยให้ห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูง ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 12.09 น.


เนื่องในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือประเพณีเดือนยี่เป็ง จะมีการปล่อยโคมลอยกันอย่างแพร่หลายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ เนื่องจากโคมลอยเมื่อปล่อยและตกลงมา หากไปติดค้างบนสายไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์หรือวัสดุ ที่ใช้สำหรับการผลิตโคม ส่วนใหญ่ใช้ลวดโลหะหรือวัสดุดัดแปลงจากโลหะ ซึ่งเป็นสื่อนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องและกระแสไฟฟ้าดับ ถ้ากระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างการตรวจสอบหาจุดเกิดเหตุและการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลานาน  บางครั้งมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการนำโคมลอยที่ติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูงออก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงขอความร่วมมือประชาชน ในการปล่อยโคมลอยควรปล่อยให้ห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูง และให้สังเกตทิศทางลมว่าโคมลอยจะลอยไปในทิศทางใด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือน สายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเป็นสำคัญ การปล่อยโคมลอยโดยขาดความระมัดระวัง นอกจากจะทำให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างแล้ว กรณีโคมลอยตกบนพื้นหรือหลังคาบ้านอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้

หากท่านพบเห็น โคมลอยติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูง กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทรศัพท์ 1129  PEA CALL CENTER  ตลอด 24 ชั่วโมง และขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16