อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

"ปภ."เผย5จังหวัดเกิดน้ำไหลหลาก เริ่มคลี่คลายแล้ว

“ปภ.” เผย 5 จังหวัดเกิดน้ำไหลหลาก คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.38 น.


เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. ถึงปัจจุบัน (30 มิ.ย.2563 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากรวม 5 จังหวัด รวม 6 อำเภอ 11 ตำบล 31 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 457 ครัวเรือน ถนน 1 สาย ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอขุนยวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน จ.ลำพูน เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ (อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอแม่ทา) 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 5 หลัง จ.พะเยา เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 300 หลัง จ.ลำปาง เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอวังเหนือ 4 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 152 หลัง และจ.เชียงใหม่ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด 

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพและ  เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ท้ายนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16