อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

จวกรัฐอยากได้"รายได้ท่องเที่ยว"จากจีนไม่ห่วงคนไทย

ผู้พิพากษาอาวุโส จวกรัฐบาลไทยห่วงรายได้จากการท่องเที่ยวจากจีน มากกว่าความปลอดภัยของคนไทย ไม่ออกมาตรการเข้มป้องกันไวรัสโคโรน่า เตือนคนไทยต้องระวังกันเอาเอง จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 15.36 น.


เมื่อวันที่ 27 ม.ค.นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ กล่าวถึงกรณีการเเก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 เเละการรับมือ “ไวรัสโคโรน่า” ว่า รู้สึก ผิดหวัง และหมดศรัทธา ในวิธีการทำงานของรัฐบาลไทย ที่ไม่เคยเห็นคนไทยว่า เป็นคน หรือเห็นว่า คนไทยเป็นชนชั้น 2 ที่ไม่เคยใส่ใจในสุขภาพอนามัยแต่อย่างใด ตั้งแต่เดือนธ.ค.ได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของคนไทย คือการมี ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง รัฐบาลก็ไร้น้ำยาในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ไม่มีแผน ไม่มีโครงการระยะสั้นและระยะยาว ในการแก้ไขปรับปรุง คุณภาพของอากาศ ให้ดีขึ้น มีแต่การแก้ปัญหา ไปวัน ๆ ให้พ้นตัว

เมื่อเกิดปัญหาโคโรน่าไวรัสจากประเทศจีน ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์จากไข้หวัดใหญ่เดิม และ ไม่มีวัคซีนหรือยารักษา เเละสามารถติดต่อได้จากการไอจาม และมีอากาศพาไปสัมผัสบุคคลอื่นก็สามารถติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ และเนื่องจากไวรัสสายพันธุ์นี้เป็นไวรัสกลายพันธุ์ ทำให้ผู้ป่วย ไม่มีภูมิคุ้มกัน ร่างกายต้อง ต่อสู้กับโรคนี้ ทางรัฐบาลจีนโดยประธานาธิบดี สีจิ้นผิง รู้ว่าโรคนี้เป็นโรคที่ร้ายแรงและระบาด ที่มณฑลปู่ฝั้น ซึ่งเป็นต้นตอของ จุดเกิดโรคแล้วยังแพร่ระบาดไปยัง มณฑลต่างๆ โดยรวดเร็ว จึงตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการปิดเมืองสำคัญที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากเพื่อไม่ให้ เดินทางออกไป แพร่ระบาด โรคร้ายให้แก่ผู้อื่น รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรงหากใครขัดขวางหรือไม่เชื่อฟังให้ใช้ มาตรการเด็ดขาดด้วยการดำเนินคดีเพื่อควบคุมโรค ให้อยู่ในวงจำกัด

แต่เมื่อหันกลับมาดูที่เมืองไทย กลับเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวจีนให้เข้าประเทศ โดยไม่จำกัดหรือมีมาตรการใด ๆ ที่จะคัดกรอง หรือพยายามจำกัดนักท่องเที่ยวประเทศจีน ลักษณะการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่ามีวิสัยทัศน์เพียงต้องการได้รายได้จากนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน นั่นเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยว่า การได้รายได้ของนักท่องเที่ยวนั้นมีความสำคัญกว่า ชีวิต สุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทย โดยไม่คิด หรือให้ความสนใจว่านักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามา เมืองไทยในระยะนี้อาจนำเชื้อไวรัสมรณะดังกล่าวมาติดต่อ แก่คนไทยได้

นายศรีอัมพร ยังกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยว และผู้เดินทางเข้าประเทศไทย มีอาการป่วยอยู่ ถึง 6 คน คนไทยก็คงต้องช่วยตัวเองด้วยการระมัดระวังและป้องกันการติดเชื้อ ด้วยการไม่ไปอยู่ในที่ ชุมชนแออัด รถไฟฟ้า หรือรถปรับอากาศสาธารณะ ห้องประชุมหรือศูนย์การค้า หากจะไปก็ควรสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันตัวไว้ หากมีอาการไข้สูง ไอในลักษณะเป็นหวัดเจ็บคอเป็นระยะเวลานานกว่า 3 วันต้องรีบไปหาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย เนื่องจากขณะนี้ยังไม่รู้ว่าเชื้อไวรัสที่มาจากนักท่องเที่ยวจีนก่อนมีการห้ามเดินทางมาประเทศไทยจะแพร่ระบาดไปติดคนไทยเข้ากี่คน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

บอกต่อ : 32