อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เช็คการเดินทางร่วมรับเสด็จเลียบพระนคร

ตรวจสอบเส้นทางในการเดินทางก่อนเข้าร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ 12ธันวาคม พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.


กองบังคับการตำรวจจราจร ปิดการจราจรทางบก 2 สะพาน ได้แก่ สะพานพระราม 8 และสะพานพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่เวลา 15.30– 17.00 น. เมื่อขบวนเรือพระราชพิธี ถึงท่าราชวรดิฐ จะเปิดเส้นทางให้ประชาชนใช้ตามปกติ และมีการปิดการจราจรในถนนที่ขบวนราบผ่าน ดังนี้
1. ถนนราชินี ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง แยกผ่านพิภพ
2. ถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย
3. ถนนจันทร์ตลอดสาย
4. ถนนหน้าพระลานตลอดสาย
5. ถนนมหาราชตลอดสาย (ท่าพระจันทร์ ถึง สน. พระราชวัง)
6. ถนนท้ายวังตลอดสาย7. ถนนราชดำเนินในตลอดสาย (แยกผ่านพิภพ – แยกป้อมเผด็จ)
8. ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ – วงเวียน รด.)
การจัดการเดินรถทางเดียว
1. ถนนสวรรคโลก (ตั้งแต่แยกยมราช – แยกสาวนีย์)
2. ถนนจักรพงษ์ – ขวา ถนนเจ้าฟ้า – ขวาถนนพระอาทิตย์ – ถนนพระสุเมรุ)
สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่กรมเจ้าท่า ปิดการจราจรทางน้ำ ได้แก่
เวลา 00.01น. ถึง 19.30 น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ งดใช้ท่าเรือสะพานพระราม 7 ชั่วคราว
เวลา 06.00น. ถึง 19.30 น. ปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)
เวลา 12.00 น. ถึง 19.30 น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี – หอประชุมกองทัพเรือรวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
เวลา 06.00 น. ถึง 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21