อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

''ไต้หวัน''ต้องการแรงงานไทย 20 อัตรา

กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD ไต้หวัน จำนวน 20 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี ค่าจ้างกว่า 23,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17ธ.ค.62 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.


นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า  กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD. ไต้หวัน ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 20 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,100 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 23,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562) คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุ 23 – 40 ปี จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษ พ้นภาระการรับราชการทหาร ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง

นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเทศไทย ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าตรวจประวัติอาชญากรรม ค่าโดยสารเครื่องบินจากประเทศไทยไปยังไต้หวันก่อนเริ่มงาน และค่าใช้จ่ายในไต้หวัน ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าบริการบริษัทจัดหางานในไต้หวัน ค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง และค่าเบี้ยประกันภัยหมู่ คนหางานรับผิดชอบค่าอาหารและที่พักเดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงานเดือนละ 462 เหรียญไต้หวัน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพเดือนละ 325 เหรียญไต้หวันหลักฐานการรับสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.doe.go.th/overseas หรือขอรับได้ ณ สถานที่รับสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังมีอายุการใช้งาน (ถ้ามี) สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด อย่างละ 1 แผ่น รูปถ่าย สีขนาด 2 นิ้ว สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 พร้อมยื่นหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ


อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวย้ำเตือนว่า การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป และ ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 15,000 บาท

ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 02-245 - 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%