อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

"นักเที่ยว"ตื่นตาตื่นใจ เชียงใหม่จัดงานรับ"ยี่เป็ง-ล้านนา"

จังหวัดเชียงใหม่จัดประเพณี "ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง" รับยี่เป็งแห่งล้านนา ประชาชนและนักท่องเที่ยวนับพันแห่ร่วมประเพณี เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21.07 น.


เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม "ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง" เพื่อสืบสานประเพณีบูชาพระพุทธคุณ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ซึ่งในวันนี้ได้มีประชาชนเป็นจำนวนมากได้ร่วมใจกันจุดผางประทีปนับแสนดวงสว่างไสวทั่วเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้มีการฟ้อนเทียนโดยช่างฟ้อนทุกรุ่นอายุตั้งแต่เด็ก ไปจนถึงผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้นกว่า 800 คน ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่กลุ่มเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา ที่มีความเชื่อว่า 

                                                  

"....การจุดผางปะติ๊ดหรือผางประทีป ถือได้ว่าเป็นการสักการบูชาในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น แสงที่สว่างไสวของประทีปนั้น เชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนำทางชีวิตให้โชติช่วงชัชวาลแก่ผู้บูชา ดั่งแสงจากผางประทีปตามความเชื่อ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่จะทดแทนและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปล่อยโคมลอย ช่วยลดจำนวนการจุดโคมลอยขึ้นฟ้าในเขตชุมชน และยังทำให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานวิถีการจุดผางปะตี๊ดดั้งเดิมไม่ให้สูญหาย ที่สำคัญยังเป็นการแสดงให้เห็นว่า เป็นการเข้าสู่ช่วงเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว....." ขณะที่การจัดงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2562 นั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด "...แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์..." เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ภายในมีกิจกรรม จะประกอบด้วยประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งเชียงใหม่ จำนวน 7 จุด ได้แก่ ข่วงประท่าแพ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ประตูสวนดอก ประตูเชียงใหม่ ประตูช้างเผือก แจ่งศรีภูมิ แจ่งกู่เฮือง การระกวดขบวนแห่โคมไฟยี่เป็งตามประทีปโคมไฟในงานบุญตั้งธรรมหลวง การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่

https://www.dailynews.co.th/admin/upload/20191109/news_jYHhrvjPQd194912_533.jpg?v=202006021912?v=1562

ทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือ ชาวเมืองในพื้นที่ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยการร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ปฏิบัติตามกฎหมาย และร่วมกันลดขยะตามนโยบายจังหวัดสะอาด เพื่อให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างสวยงาม.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33