อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

อ.ต.ก.สนับสนุนนโยบายรัฐ ระบาย'ลองกองใต้'ล้นตลาด

อ.ต.ก. สนับสนุนนโยบายรัฐ ช่วยเหลือเกษตรกร ระบายผลผลิต “ลองกอง” 3 จังหวัดชายแดนใต้ล้นตลาด  จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.40 น.


องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผลไม้ไทยพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุดเงาะ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง และลองกอง ที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด สนับสนุนให้กลไกลตลาดผลไม้ภายในประเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 
นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เป็นช่วงที่ลองกองจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ให้ผลผลิตสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก โดยเฉลี่ย 5 ตันต่อวันทำให้เกษตรกรระบายผลไม้ไม่ทัน จึงได้รับความเดือดร้อนเกิดปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ ด้วยเหตุนี้ อ.ต.ก. จึงร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 และสำนักงานเจ้าคณะอ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร วัดราษฎร์สโมสร จ.นราธิวาส ดำเนินการตามโครงการประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกองในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าว โดย อ.ต.ก. ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ในตลาด อ.ต.ก. เพื่อจำหน่ายผลผลิตตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน-12 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 18:00 น. บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ 6 ชั้น และบริเวณตลาดน้ำริมคลอง อ.ต.ก. ย่านพหลโยธินหรือโทรสั่งได้ที่ 0989643903 โดยราคาที่จำหน่ายดังนี้ เบอร์ 1 กิโลกรัมละ 100 บาท เบอร์ 2 กิโลกรัมละ 70 บาท และเบอร์ 3 กิโลกรัมละ 40 บาท 
 
สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาซื้อด้วยตนเอง แต่ต้องการเลือกซื้อผลไม้ไว้รับประทานหรือเป็นของฝาก และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง สามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง www.ortorkor.com หรือ อ.ต.ก. Deilivery โทร.02-2782937 โดย อ.ต.ก. จะดำเนินการจัดส่งให้ถึงมือผู้บริโภคด้วยความรวดเร็ว.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26