อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

มทภ.4 คุมเข้มจัดระเบียบด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าจัดระเบียบการผ่านเข้า-ออก ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ย้ำคุมเข้มตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11.38 น.


เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) พ.อ. ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และร่วมประชุมติดตามมาตรการการควบคุมการผ่านเข้า - ออกตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย บริเวณด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา และด่านศุลกากรสุไหงโก - ลก อ.สุไหงโก - ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน



พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า การตรวจด่านชายแดนในครั้งนี้ มีความตั้งใจจริงที่ต้องการแก้ไขปัญหาความมั่นคง และเสริมประสิทธิภาพการจัดระเบียบชายแดน เพื่อสกัดกั้นการขนย้ายยาเสพติด สินค้าหนีภาษี และสิ้นค้าเกษตรที่รัฐควบคุม 23 รายการ โดยเฉพาะการตรวจสอบบุคคลและวัตถุระเบิดที่นำมาก่อเหตุรุนแรงโดยใช้ช่องทาง เข้า - ออก ตามแนวชายแดนที่ผ่านมาตรวจพบว่า กลุ่มผู้ไม่หวังดีได้ผ่าน เข้า - ออก ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้ามาก่อเหตุ ในกรุงเทพมหานคร ในห้วงที่ผ่านมา โดยกล้อง CCTV ได้ตรวจจับได้อย่างชัดเจน



สำหรับมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดน ณ ขณะนี้ หน่วยได้ปฏิบัติตามแผนสกัดกั้นชายแดนโดยการบูรณาการทั้งกำลังและเครื่องมือเฝ้าตรวจ ตลอดจนควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน ทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานข่าวตามแนวชายแดน พร้อมใช้กำลังเชิงรุก ควบคุมป้องกัน ลาดตระเวน และซุ่มเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อควบคุมพื้นที่ช่องทางท่าข้าม และควบคุมบุคคลที่ผ่านเข้า-ออก ตลอดแนวชายแดน โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับช่องทางและท่าข้ามที่ผิดกฎหมายจำนวนกว่า 94 ช่องทาง อีกทั้งยังตั้งด่านซ้อนด่าน บนเส้นทางตอนใน เพื่อป้องกันและตรวจสอบบุคคลโดยทุกคนที่เข้า – ออกผ่านด่านชายแดนจะต้องผ่านการตรวจอย่างละเอียด ผ่านเครื่องตรวจ Walk Through โดยได้จัดกำลังทหารพรานหญิงมาช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจค้นสัมภาระต่างๆ ในอนาคตมีแผนที่จะนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือตรวจสอบบุคคลทุกด่านทุกจุด มาใช้ให้ครอบคลุมทุกด่านในพื้นที่ต่อไป





แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้สั่งการเน้นย้ำในการตรวจตามแนวชายแดนจะต้องตรวจดูแลอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจะต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งทุกหน่วยจะต้องบูรณการการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในประเทศ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%