อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

ปรับยุทธวิธีสู้'โจรใต้' ให้'ทหาร'นอนพื้นที่ดีกว่าใน'ฐาน'

มท. 4  ร่วมเวทีขับเคลื่อนสภาสันติสุขจังหวัดปัตตานี ปรับยุทธวิธีให้ทหารนอนในพื้นที่ ดีกว่านอนในฐาน พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น.

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่หอประชุมอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดเวทีการขับเคลื่อนสภาสันติสุข ระดับ จ.ปัตตานี โดยมีผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาสันติสุขระดับจังหวัด 115 ตำบลร่วมหาแนวทางการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ ประจำปี 62 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และนโยบายที่สำคัญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องที่เคยได้ผ่านเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพูดคุยหาแนวทางเสริมสร้างสันติสุข ให้เกิดความ“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวต้อนรับ  พร้อมด้วยนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสภาตำบลสันติสุขทางด้านพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวให้กับผู้มาร่วม เวทีครั้งนี้ว่า เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนและดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2562 โดยกำหนดนโยบายเร่งด่วน 3 งานได้แก่ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่  และเพื่อสร้างสังคมชายแดนใต้ ให้เกิดความสันติสุขอย่างไรก็ตาม ทางแม่ทัพภาคที่4 ได้มีการกำหนดยุทธวิธี ในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ในการรับรู้ข่าวสารความการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบ โดยให้ทหารนอนในหมู่บ้านเป้าหมาย ไม่ให้ทหารนอนค่ายหรือฐาน เพื่อที่จะได้รู้พื้นที่สู้กับกลุ่มเป้าหมายได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่ง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    90%
  • ไม่เห็นด้วย
    10%

บอกต่อ : 36