อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

ดย.เตรียมพร้อมจนท.รองรับโครงการเงินอุดหนุนฯ

กรมกิจการเด็กและเยาวชนอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฎิบัตงาน รองรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รุ่นที่ 8) พร้อมบรรยายสรุป "ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" โดยการอบรมฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบการลงทะเบียนในทุกขั้นตอน และสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว

ทั้งนี้การอบรมการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในรุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรร่วมคือกรมบัญชีกลาง/กรมปกครองส่วนท้องถิ่น/กรมอนามัย/นิติกร/และบริษัทที่รับสัญญาระบบคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9