อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

"ซูเปอร์โพล"พบคนส่วนใหญ่ต้องการวัคซีน"โควิด"

“ซูเปอร์โพล” พบคนส่วนใหญ่ต้องการรับการฉีดวัคซีนป้องกัน “โควิด” เชื่อช่วยลดอาการหนักเป็นเบา ชี้เฟคนิวส์เป็นปัญหาหลักสร้างความกลัวให้ประชาชน เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.10 น.


เมื่อวันที่ 15 พ.ค. นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ได้เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “วัคซีนกับความต้องการของประชาชน”  กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,268 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9-14 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.5 ระบุว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นสิ่งจำเป็น และมีความต้องการรับการฉีดวัคซีนดังกล่าว ในระดับค่อนข้างมากถึงมากที่สุด  ขณะที่ร้อยละ 23.3 ระบุว่ามีความต้องการในระดับปานกลาง และร้อยละ 9.2 ต้องการในระดับค่อนข้างน้อย ถึงไม่เลย  ทั้งนี้ สิ่งที่น่าพิจารณาคือ คนสูงอายุส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการฉีดวัคซีนนี้ มากกว่าคนอายุน้อย โดยพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.5 ของคนอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 64.4 ของคนอายุ 40–59 ปี  อีกทั้งยังเชื่อมั่นวางใจบุคลากรแพทย์ในชุมชนที่เป็น อสม. มาช่วยเรื่องฉีดวัคซีน รวมถึงวางใจให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานพยาบาลใกล้ชุมชน มาฉีดวัคซีนโควิด

นายนพดล กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 72.5 ของคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 70.3 ของคนอายุ 40–59 ปี และร้อยละ 66.4 ของคนอายุ 18–39 ปีเชื่อว่าถ้าได้รับวัคซีนโควิดจะช่วยลดอาการหนักเป็นเบา  ขณะที่ร้อยละ 68.9 ของคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 69.3 ของคนอายุ 40–59 ปี และร้อยละ 65.8 ของคนอายุ 18–39 ปีกลัวตายเพราะโควิดมากกว่า กลัวตายเพราะฉีดวัคซีน  อีกทั้งร้อยละ 76 ของคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 76.6 ของคนอายุ 40–59 ปี และร้อยละ 71.6 ของคนอายุ 18–39 ปีรู้ว่าถ้าฉีดวัคซีนโควิด ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคได้มากขึ้น และผลสำรวจยังพบว่าร้อยละ 72.3 ของคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 74.8 ของคนอายุ 40–59 ปี และร้อยละ 66.5 ของคนอายุ 18–39 ปีวิกฤติชาติโควิดครั้งนี้จะแก้ได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน  รวมถึงร้อยละ 73.3 ของคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 75.8 ของคนอายุ 40–59 ปี และร้อยละ 63.7 ของคนอายุ 18–39 ปีคนที่ติดโควิดมีโอกาสตาย มากกว่า คนที่ฉีดวัคซีนตาย  ขณะที่ร้อยละ 75.9 ของคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 77.0 ของคนอายุ 40–59 ปี และร้อยละ 65.5 ของคนอายุ 18–39 ปีคนที่ติดโควิดจะทรมาน มากกว่า การฉีดวัคซีน

ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า  ร้อยละ 81.2 ของคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 76.9 ของคนอายุ 40–59 ปี และร้อยละ 69.4 ของคนอายุ 18–39 ปีระบุการฉีดวัคซีนจะช่วยทำให้เราเปิดประเทศได้เร็วขึ้น การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตปกติจะกลับมา สำหรับปัญหาที่เป็นอุปสรรคการฉีดวัคซีนของคนไทย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 93.2 มองว่าการสร้างข่าวปลอมหรือข่าวเท็จเป็นสิ่งที่สร้างความกลัวในคนที่ไม่รู้จริงมากที่สุด  ตามด้วยร้อยละ 93.1 ระบุว่าอุปสรรคคือการปล่อยข้อมูลผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนที่ไม่เป็นจริง  ร้อยละ 91 มองว่าปัญหาคือการปล่อยข้อมูลทำให้คนรอยี่ห้อวัคซีน ส่วนร้อยละ 90.8 ระบุว่าคือการใช้ประเด็นวัคซีนการเมืองปั่นกระแสสร้างความสับสนในหมู่ประชาชน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น